zaproszenie

Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej UMCS zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Filozofia XVII wieku- źródła i kontynuacje, planowanej w dniach 20-21 czerwca 2013 roku w Lublinie. Liczymy na obecność historyków filozofii z różnych ośrodków naukowych, zajmujących się filozofią XVII-wieczną, poszukiwaniem jej teoretycznych źródeł oraz kontynuacji aż po czasy współczesne.
Szczegółowy wykaz problematyki konferencji zawiera abstrakt (zamieszczony również, wraz z innymi informacjami, na stronie internetowej kwartalnika „Kultura i Wartości” http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Organizatorzy zapewniają wyżywienie (dwa obiady i uroczysta kolacja) oraz publikację artykułów. Nie zapewniają noclegów, mogą jednak pomóc w ich rezerwacji. Koszt noclegów ponoszą uczestnicy lub delegujące ich instytucje.
Termin nadsyłania tematów i abstraktów proponowanych wystąpień (wraz z formularzem zgłoszenia udziału) na adres honjakuszko@wp.pl upływa 20 kwietnia 2013 roku. Informacje o zakwalifikowaniu referatu organizatorzy przekażą w terminie do 30 kwietnia 2013.

FIL17 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s