program konferencji

20 czerwca, Instytut Filozofii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

 Sala Rady Wydziału

9.15–9.30: otwarcie konferencji

 sesja plenarna: sala Rady Wydziału

 9.30–9.50: Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, UAM, Racjonalność życiowa Kartezjusza

9.50–10.10: Dr hab. Przemysław Gut, KUL, Argumenty Kartezjusza za niezdolnością ciała do myślenia

10.10–10.30: Dr hab. Kazimierz Mrówka, UP, „Geometria” Kartezjusza

10.30–10.50: Prof. nadzw. dr hab. Honorata Jakuszko, UMCS, Kuna Fischera interpretacja dzieła Kartezjusza

 

10.50–11.30: dyskusja

 

Sekcja I: sala Rady Wydziału:

 

12.00–12.20: Prof. dr hab. Jolanta Żelazna, UMK, Hermeneutyka i egzegeza w „Traktacie teologiczno-politycznym”  B. Spinozy

12.20–12.40: Dr Tomasz Kąkol, UG, W kwestii nieśmiertelności duszy w „Etyce” B. Spinozy

12.40–13.00: Dr Sławomir Sztajer, UAM, Formy krytyki religii w twórczości Spinozy

13.00–13.20: Mgr Marta Tyszko, UJ, Podstawowe założenia psychologii filozoficznej Spinozy

        

13.20–13.45: dyskusja                                         

 

 

Sekcja II: czytelnia Biblioteki Instytutu Filozofii:

 

12.00–12.20: Dr hab. Joanna Usakiewicz, UwB, Arnold Geulincx a św. Augustyn i myśl augustyńska

12.20–12.40: Dr Piotr Szałek, KUL,  Zagadnienie sposobu istnienia idei w filozofii Malebranche’a

12.40–13.00: Dr Tomasz Śliwiński, UŁ, Rene Descartes, Louis De La Forge i Gerauld de Cordemoy: o śmierci oraz stanie duszy po jej rozłączeniu od ciała ludzkiego

13.00–13.20: Mgr Ganna Jemelianowa, UWr, Malebranche i Leibniz. Dwie postaci teodycei

 

13.20–13.45: dyskusja

 

13.45–15.00: przerwa

 

Sekcja III: sala Rady Wydziału: 

 

15.00–15.20:  Dr Anna Szyrwińska, Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze, Teologiczne podstawy koncepcji wolności woli Johna Bramhalla

15.20–15.40: Mgr Milena Jakubiak, US, Problem istnienia świata zewnętrznego a istnienie Boga 15.40–16.00: Mgr Anna Markwart, UJ, Siedemnastowieczne echa w Adama Smitha uwagach o języku

16.00–16.20: Jan Czesław Orleański, UWr, Koncepcja ius gentium w „De legibus ac Deo legislatore” Francisco Suareza

16.20-16.50: dyskusja

 

 

Sekcja IV: czytelnia Biblioteki Instytutu Filozofii:

 

15.00–15.20: Dr hab. Leszek Kopciuch, UMCS, Wychodząc od Locke’a: tolerancja a wartości

15.20–15.40: Dr Paweł Sikora, UMCS, Czas a realność przedmiotu postrzeżenia. Locke’owska antycypacja konceptualizmu w filozofii percepcji

15.40–16.00: Dr Stefania Lubańska, UP, Pascal wobec stoicyzmu

16.00–16.20: Dr Krzysztof Wawrzonkowski, UMK, Wyobraźnia w ujęciu Pascala

 

16.20-16.50: dyskusja

 

 

Sesja plenarna: sala Rady Wydziału:

 

17.20–17.40: Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, KUL, Filozofia w „Wielkiej Encyklopedii Francuskiej”

17.40–18.00: Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Paź, UWr, Transformacja metafizyki w ontologię na przełomie XVII i XVIII wieku. Uwagi metateoretyczne

18.00–18.20: Dr hab.  Robert Piotrowski, UZ,  Matematyczna teologia Johna Craiga

 

18.20–18.50: dyskusja

                                              

 

21 czerwca, Instytut Filozofii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

 

Sesja plenarna: sala Rady Wydziału

                       

10.00–10.20:  Prof. dr hab. Adam Grzeliński, UMK, Siedemnastowieczne źródła Berkeleyowskiej filozofii nauki

10.20–10.40:  Dr Zbigniew Pietrzak, UWr,  Robert Boyle – u progu nowożytnej argumentacji naukowej

10.40–11.00:  Ks. dr Dariusz Kucharski, UKSW, Wpływ badań alchemicznych na odrodzenie się atomizmu w filozofii nowożytnej              

11.00–11.20: Dr Tomasz Stefaniuk, UMCS, Mulla Sadra – filozof perski XVII wieku

 

 

11.20–12.00: dyskusja                  

           

 

Sesja planarna : sala Rady Wydziału

 

12.30–12.50: Prof. dr hab. Halina Święczkowska, UwB,  Filozoficzny i lingwistyczny kontekst teorii znaczenia w „Gramatyce z Port-Royal”

12.50–13.10: Mgr Konrad Szocik, UJ, „Traktat o trzech oszustach…” i narodziny nowożytnej krytyki religii

13.10–13.30: Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Kupś, UMK,  Galileizm i kartezjanizm poznania naukowego w filozofii Immanuela Kanta

13.30–13.50: Dr hab. Kinga Kaśkiewicz, UMK, Rysunek a kolor. Wpływ estetyków i teoretyków sztuki XVII-wiecznego francuskiego klasycyzmu na przemyślenia Kanta w 14 paragrafie „Krytyki władzy sądzenia”

 

13.50–14.20: dyskusja

 

14.20–14.45: zamknięcie konferencji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s