W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku

Teoretycznym owocem konferencji zorganizowanej w 2009 roku przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej UMCS  była również monografia naukowa W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku,  pod. red. H. Jakuszko i L. Kopciucha, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech, Lublin 2009.

w kręgu zagadnień

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I: Filozofia teoretyczna i praktyczna

Andrzej Maryniarczyk, Starrożytne i średniowieczne źródła esencjalizacji metafizyki Arystotelesa i jej skutki dla filozofii nowożytnejPrzemysław Spryszak, Filozofowie nowożytni o percepcjiPrzemysław Gut, Spinozy koncepcja umysłu
Halina Święczkowska, O metafizycznym statusie języka w filozofii LeibnizaSławomir Raube, Etyka Locke`a na podstawie Rozważań dotyczących rozumu ludzkiegoJoanna Usakiewicz, Epikureizm i stoicyzm w ocenie Arnolda GeulinxaKatarzyna Haremska, O koncepcji pedagogicznej Johna Locke`a
Stanisław Janeczek, Z dziejów nowożytnej koncecji Logiki. J. le Rond d`Alembert

Część II: Krytyki i inspiracje

Zbigniew Drozdowicz, Wolterowska krytyka kartezjanizmuJolana Żelazna, Czy rozumiemy emocje (Sartre i Spinoza)
Stafania Lubańska, Pascalowskie wątki w filozofii Sorena KierkegaardaRobert Piotrowski, Współczesne kontynuacje antropologii i teologii HobbesaWłodzimierz Heflik, Kant wobec problemu harmonii przedustawnej
Honorata Jakuszko, Krytyka Locke`owskiej idei Boga w ujęciu Fritza MauthneraLiliana Tomaszewska, Skutki filozofii XVII wieku w koncepcjach i praktyce pedagogicznejAldona Krupska, Jaką rolę odegrały XVII-wieczne koncepcje racjonalizmu i empiryzmu w naukach przyrodniczych?Sławomir Sztajer, XVII-wieczne źródła współczesnych sporów o genezę idei religijnychLeszek Kopciuch, Wolna wola – G.W. Leibniz i N. Hartmann.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s